Sketchnote -Tư duy hình ảnh​
Công cụ tư duy thông minh và thú vị. nhận biết, hiểu, sáng tạo, đồng thời tạo sự hứng thú và say mê trong quá trình học tập và làm việc.
Click Here
Sketchnote - Trong công việc
Giúp dễ dàng tư duy, phân tích và tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề bằng các hình vẽ đơn giản.
Click Here
Sketchnote - Ý tưởng & Sáng tạo
Mang đến các giải pháp sáng tạo - ứng dụng tư duy hình ảnh. Giúp cho việc nảy sinh ý tưởng và sáng tạo dễ dàng hơn
Click Here
Previous
Next

Sketchnote -Tư duy hình ảnh

Công cụ tư duy thông minh và thú vị. Giúp tăng khả năng nhận biết, hiểu, ghi nhớ, phân tích, sáng tạo, đồng thời tạo sự hứng thú và say mê trong quá trình học tập và làm việc.

Tư duy hình ảnh - Sketchnote

6 Tính năng siêu hữu ích của Google Analytics

Sketchnote – Tư duy hình ảnh là công cụ tư duy thông minh và thú vị. Giúp tăng khả năng nhận biết, hiểu, ghi nhớ, phân tích, sáng tạo

Ý tưởng - Sáng tạo

Giải quyết vấn đề

Học tập

Hướng dẫn cách làm việc hiệu quả với màu sắc trong minh hoạ

Sketchnote – Tư duy hình ảnh là công cụ tư duy thông minh và thú vị. Giúp tăng khả năng nhận biết, hiểu, ghi nhớ, phân tích, sáng tạo

Trực quan hoá thông tin