Workshop - Tư Duy Hình Ảnh

Bạn

Thấy hứng thú về Sketchnote

Muốn

Tham gia khóa học

Thời đại Thông tin - Tri thức & Trí tuệ

Trong thời đại ngày nay, hầu như chúng ta đều làm việc dựa trên hoạt động 

+ Tư duy, phân tích

+ Sáng tạo 

+ hay Giải quyết vấn đề.

Công cụ Tư Duy

Trong thời đại ngày nay, một các thức, một công cụ hiệu quả có thể mang lại những giá trị vượt trội. Tạo nên sự thay đổi hay lợi thế cạnh tranh cho cá nhân và tổ chức.

Và với thời đại thông tin, tri thức -> trí tuệ một công cụ giúp tư duy hiệu quả lại càng quan trọng.

Và Sketchnote là một công cụ giúp bạn tư duy hiệu quả hơn.

Sketchnote – Công cụ ghi chép và diễn đạt thông tin bằng hình ảnh.

InWork Xây dựng các buổi Workshop chia sẻ kiến thức, ứng dụng tư duy hình ảnh vào Học tập và Công việc.

Mang lại giá trị thực tế

Giúp mỗi cá nhân hay tổ chức tăng hiệu quả rõ ràng trong học tập, làm việc, tư duy phân tích, sáng tạo hay giải quyết vấn đề.

Việc tham gia các buổi Workshop sẽ có các lợi ích sau, mà việc tự học hay tìm hiểu sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều.

Động lực học tập

Bạn sẽ được thúc đẩy với môi trường học tập năng động, sáng tạo. Có người hướng dẫn, các thành viên hỗ trợ hay nhóm học tập cùng nhau trao đổi và thảo luận.

Chương trình workshop

Chương trình được thiết kế bài bản, chuyên nghiệp tập trung vào việc tăng hiệu quả ngay cho học tập và công việc của bạn.

Kỹ năng Sketchnote

Giúp bạn trải nghiệm, thực hành và định hình được kỹ năng Sketchnote, tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề bằng hình vẽ đơn giản.

Thấy rõ hiệu quả của Sketchnote

Việc hiểu rõ được lợi ích và tầm quan trọng của Sketchnote giúp bạn tận dụng được tối đa lợi thế mà công cụ Sketchnote mang lại.

  • Chương trình Workshop bài bản, chuyên nghiệp.
  • Không gian học tập năng động, sáng tạo.
  • Các dụng cụ và ấn phẩm hỗ trợ học tập
  • Người chia sẻ và hỗ trợ chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt tình