Web Sketchnote

Bạn

Thấy hứng thú về Sketchnote

Muốn

Tìm hiểu thông tin

Web – Sketchnote.com.vn cung cấp kiến thức về Tư Duy Hình Ảnh, Sketchnote, các giải pháp Sáng tạo, Giải quyết vấn đề và Trực quan hóa thông tin trong học tập và công việc.

Công Cụ Tư Duy - Sketchnote

Sketchnote – Tư duy hình ảnh là công cụ tư duy thông minh và thú vị. Giúp tăng khả năng nhận biết, hiểu, ghi nhớ, phân tích, sáng tạo, đồng thời tạo sự hứng thú và say mê trong quá trình học tập và làm việc.

Giúp đạt hiệu quả tối ưu trong:

Sketchnote.com.vn

sketchnote.com.vn cung cấp các thông tin và kiến thức bổ ích giúp cho từng cá nhân hay tổ chức có thể áp dụng và triển khai tư duy hình ảnh vào việc học tập hay công việc của mình.

Cấu trúc trang web được chia thành 4 phần chính

Phần 1

Thông tin & Kiến thức

Cung cấp thông tin, kiến thức về:

+ Tư duy hình ảnh

+ Sketchnote

+ các Giải pháp sáng tạo

+ Giải quyết vấn đề, Lập Kế hoạch, Trực quan hóa thông tin – dự án, Trình bày – Thuyết trình, Làm việc nhóm, Hội họp… Và rất nhiều Tips hay trong học tập và công việc.

Tư duy hinh ảnh - Sketchnote

Cung cấp kiến thức về Tư duy hình ảnh - Sketchnote, các lợi ích, ứng dụng của Sketchnote trong học tập và công việc.

Giải quyết vấn đề

Giúp dễ dàng tư duy, phân tích và tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề bằng các hình vẽ đơn giản.

Ý tưởng & Sáng tạo

Mang đến các giải pháp sáng tạo - ứng dụng tư duy hình ảnh. Giúp cho việc nảy sinh ý tưởng và sáng tạo dễ dàng hơn.

Trực quan hóa thông tin

Trực quan hóa thông tin, quy trình, kế hoạch, ý tưởng, bài trình bày - thuyết trình hay dự án.

Phần 2

Hình vẽ

Phần hình vẽ sẽ cung cấp cho bạn các hình vẽ đơn giản hay sử dụng nhất trong sketchnote, các mẫu sketchnote để các bạn có thể dễ dàng tham khảo, thực hành theo và áp dụng sketchnote vào học tập hay công việc.

Phần 3

Hoạt động & Sự kiện

Xây dựng các buổi Hội thảo, Workshop giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn và áp dụng Sketchnote ngay vào việc học tập hay công việc của mình.

-> Tạo nên hiệu quả công việc cụ thể, thực tế cho mỗi cá nhân hay tổ chức