App & Software

InWork tạo ra các phần mềm và ứng dụng giúp sử dụng Tư Duy Hình Ảnh trên các thiết bị điện tử. Từ đó dễ dàng Tạo – Chỉnh sửa – Lưu trữ – Chia sẻ – In ấn các file thông tin một cách dễ dàng.

Phần mềm Visual App

Giống như Sketchnote ghi chép diễn đạt thông tin bằng hình ảnh. Thì phần mềm Visual App giúp trực quan hóa thông tin trên thiết bị điện tử.

Giúp dễ dàng:

+ Tạo, chỉnh sửa, thêm, bớt hay thay đổi…

+ Lưu trữ, chia sẻ, in ấn

+ Sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị điện tử…