InWork

Góp phần tạo ra môi trường học tập & làm việc -

Ứng dụng Tư Duy Hình Ảnh giúp:

Tư Duy Hình Ảnh

Phát triển Ý tưởng và Sáng tạo

Sử dụng hình vẽ để có cái nhìn trực quan. Giúp dễ dàng phân tích, sáng tạo và nảy sinh ý tưởng.

Giải quyết vấn đề

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề bằng hình vẽ đơn giản.

Lập kế hoạch

Sử dụng hình vẽ - Thiết kế và Trực quan hóa thông tin hay các thành phần của bảng kế hoạch.

Trực quan hóa Thông tin và Dự án

Trực quan hóa thông tin, quy trình, kế hoạch, ý tưởng, bài trình bày - thuyết trình hay dự án.

Sách Sketchnote

Sketchnote – Là hình thức ghi chép diễn đạt thông tin bằng hình ảnh.

Bộ sách gồm 2 quyển là sách Sketchnote – Lý thuyết & sách Sketchnote – Bộ hình vẽ

Workshop/Training

Xây dựng các chương trình Workshop & Đào tạo bài bản

  • Xây dựng các buổi Workshop chia sẻ kiến thức, ứng dụng Tư Duy Hình Ảnh vào học tập và công việc.
  • Tư vấn & Đào tạo cho Doanh nghiệp – InWork cung cấp chương trình đào tạo được thiết kế bài bản và chuyên nghiệp. Giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả thực tế trong các hoạt động công việc.

Web sketchnote

Web – Sketchnote.com.vn cung cấp kiến thức về Tư Duy Hình Ảnh, Sketchnote, các giải pháp Sáng tạo, Giải quyết vấn đề và Trực quan hóa thông tin trong học tập và công việc.

App & Software

InWork tạo ra các phần mềm và ứng dụng giúp sử dụng Tư Duy Hình Ảnh trên các thiết bị điện tử. Từ đó dễ dàng Tạo – Chỉnh sửa – Lưu trữ – Chia sẻ – In ấn các file thông tin một cách dễ dàng.

Tốc độ phát triển của Tư Duy Hình Ảnh

Kết quả các hoạt động của Tư Duy Hình Ảnh từ năm 2022 thông qua Sketchnote.com.vn.

+ Số lượng sách Sketchnote bán ra

+ Số lượng Followers trên Facebook Fanpage & Facebook Groups

+ Số lượng Subscribers trên Youtube

Sách Sketchnote
100k+ Quyển
Facebook Fanpage
500k+ Followers
Facebook Groups
800k+ Followers
Youtube
200k+ Subscribers

Các Hoạt Động

Mang đến cho các bạn cái nhìn thú vị về các hoạt động của InWork từ Nghiên cứu, Thiết kế, Ứng dụng Tư Duy Hình Ảnh vào các hoạt động học tập và công việc 

Đối tác InWork

Cùng nhau xây dựng và góp phần mang lại những giá trị hữu ích cho Cộng đồng.